• วิธีการติดตั้งโปรแกรม
  • การใช้งานโปรแกรม Vaja TTS
  • Vaja TTS – ทดสอบการอ่านประโยคยาก ๆ
  • Feedback
  • วิธีการใช้ Vaja อ่านไฟล์ PDF
  • การนำ Vaja TTS ไปใช้งานร่วมกับ Android Apps
  • Caller – อยากรู้ว่าใครโทรมา โดยไม่หยิบโทรศัพท์มาดู

การใช้งานโปรแกรม Vaja TTS

Published กุมภาพันธ์ 9, 2012 at 3:13 pm - 1 Comment

การใช้งานโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดนั้นสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่นทดสอบผ่านโปรแกรม VAJA TTS โดยผู้ใช้สามารถพิพม์ข้อความที่ต้องการฟังเสียงผ่านทางหน้าต่างของโปรแกรม, หรือการนำโปรแกรมใช้ร่วมกับโปรแกรมต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร์เฟสของ TTS บน Android เป็นต้น โดยหน้านี้จะแสดงตัวอย่างการใช้งานพื้นฐาน ที่ติดตั้งมากับ engine ของเราโดยมีรายละเอียดดังนี้ เปิดโปรแกรม Vaja TTS ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการผ่านทางกล่องรับข้อความ ผู้ใช้สามารถฟังเสียงโดยทำการกดปุ่ม Speak  ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนเสียงเร็ว/ช้า ผ่านทาง Slider Speed ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนเสียงทุ้ม/แหลม ผ่านทาง Slider Pitch และนอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงที่ได้ออกเป็นไฟล์ที่ต้องการผ่านทางปุ่ม Save Wav

วิธีการติดตั้งโปรแกรม

Published กุมภาพันธ์ 9, 2012 at 3:11 pm - 9,663 Comments

วิธีการติดตั้งโปรแกรมแบบทีละขั้ันตอน 1. ติดตั้งโปรแกรม VAJA TTS  2. ติดตั้งข้อมูลเสียง Nok Bi-lingual (ขณะนี้สามารถเลือกเสียงนี้ได้เพียงเสียงเดียว) โดยเริ่มจากบอกมือถือให้รู้จัก Vaja TTS ›› Settings -> Voice input & output -> Text-to-speech settings -> Engines ›› ทำการเลือก Vaja TTS 3. ติดตั้งข้อมูลเสียง ›› Settings -> Voice input & output -> Text-to-speech settings -> Default settings ›› ทำการเลือก Install voice data ›› รอจนกระทั่งดาวน์โหลดครบ 100% 4. เลือกให้ Vaja TTS เป็นระบบสังเคราะห์เสียงหลักของเครื่องนั้น ›› Settings -> Voice input & output [...]

Latest Articles

Latest Articles from the Blog

โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย และอังกฤษ