งานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือระหว่าง "แพทย์จุฬาฯ" + NECTEC

There are no translations available.

 

งานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือระหว่าง "แพทย์จุฬาฯ" + NECTEC มุ่งสู่ WORLD CLASS MEDICAL SCHOOL

ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศทางสุขภาพ กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


การสนับสนุนดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้ Website - Email - CD ROM - IVR : Interactive Voice Response (โทรศัพท์อัตโนมัติ)

">1

">2

">3