ตัวอย่างการอ่านอัตราเงิน

There are no translations available.

"ขนมราคา 1,234,567,002 บาท"

VAJA5

VAJA6

VAJA::Nok

VAJA::A

VAJA::Noon

VAJA::Kim

VAJA::Pop

VAJA::Sumon

VAJA::Test1

VAJA::Test2

VAJA::Yoon