ตัวอย่างการอ่านวันที่

There are no translations available.

"วันนี้วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2548"

VAJA5

VAJA6

VAJA::Nok

VAJA::A

VAJA::Noon

VAJA::Kim

VAJA::Pop

VAJA::Sumon

VAJA::Test1

VAJA::Test2

VAJA::Yoon