ตัวอย่างการอ่านประกาศท่าอากาศยาน

There are no translations available.

"สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (132.2 เมตร) และอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก"

VAJA5

-

VAJA6

VAJA::Nok

VAJA::A

VAJA::Noon

VAJA::Kim

VAJA::Pop

VAJA::Sumon

VAJA::Test1

VAJA::Test2

VAJA::Yoon