ตัวอย่างการอ่านข้อความ SMS

There are no translations available.

"คุณมีข้อความใหม่ 1 ข้อความ และมีการแจ้งเตือนจาก Messenger

จาก 02 777 7777
ใช้ OTP นี้ 161817
เพื่อสมัคร App SCB Easy ใน 5 นาที
ห้ามบอก OTP นี้แก่ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด

คุณจะตอบกลับหรืออ่านอีกครั้ง หรือไปที่การแจ้งเตือนอื่นต่อก็ได้"

VAJA5

-

VAJA6

VAJA::Nok

VAJA::A

VAJA::Noon

VAJA::Kim

VAJA::Pop

VAJA::Sumon

VAJA::Test1

VAJA::Test2

VAJA::Yoon