ตัวอย่างการอ่านคำพ้อง

There are no translations available.

"ขันชะเนาะให้แน่น ไก่ขันแต่เช้ามืด สรรสารสุขสันต์"

VAJA5

VAJA6

VAJA::Nok

VAJA::A

VAJA::Noon

VAJA::Kim

VAJA::Pop

VAJA::Sumon

VAJA::Test1

VAJA::Test2

VAJA::Yoon