ตัวอย่างเสียง

 


 

ส่วนนี้ได้ทำการแสดงตัวอย่างการอ่านข้อความภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การอ่านตัวเลขในรูปแบบวันที่ ราคา รวมถึงการอ่านข้อความเอกสารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง รวมถึงการอ่านข่าวรีวิวสินค้า เป็นต้น

โดยจะทำการแสดงตัวอย่างเสียงต่าง ๆ ในแต่ละเวอร์ชัน โดยในที่นี้ทำการแสดงตัวอย่างเสียงที่ได้มาจาก Vaja เวอร์ชัน 5 (sample-based), เวอร์ชัน 6 (HMM-based+MCEP vocoder) และ เวอร์ชัน 8 (HMM-based+WORLD vocoder) ซึ่งเป็นเวอร์ชันปัจจุบันซึ่งมีเสียงที่หลากหลายทั้งผู้ชาย ผู้หญิง เด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิง เป็นต้น................................................................................................................................................ ................................................................................................................................
............................................. ............................................